Wersje językowe
Kategorie wpisów
Bestsellery
Bio Kaszka Owsiano-Gryczana z Karobem i Cynamonem Cejlońskim (BLISKA DATA 31.05.2024)
Bio Kaszka Owsiano-Gryczana z Karobem i Cynamonem Cejlońskim (BLISKA DATA 31.05.2024)

10,00 zł

Cena regularna: 19,99 zł

Najniższa cena: 12,00 zł
szt.
Batonik Truskawka
Batonik Truskawka

4,19 zł

szt.
Bio Kaszka Jaglano-Orkiszowa z Wanilią Burbońską
Bio Kaszka Jaglano-Orkiszowa z Wanilią Burbońską

13,99 zł

Cena regularna: 19,99 zł

Najniższa cena: 15,23 zł
szt.
Bio Kaszka Owsiana
Bio Kaszka Owsiana

16,99 zł

szt.
Bio Owocowe Różdżki Smaku
Bio Owocowe Różdżki Smaku

19,99 zł

szt.
Batonik Czarna Porzeczka
Batonik Czarna Porzeczka

4,19 zł

szt.
Zestaw Płatków Śniadaniowych
Zestaw Płatków Śniadaniowych

19,99 zł

Cena regularna: 29,97 zł

Najniższa cena: 29,97 zł
szt.
Bio Kaszka 5 Zbóż
Bio Kaszka 5 Zbóż

16,99 zł

szt.
Bio Kaszka Jaglana
Bio Kaszka Jaglana

16,99 zł

szt.
Bio Kaszka Orkiszowo-Owsiana z Kakao i Daktylami
Bio Kaszka Orkiszowo-Owsiana z Kakao i Daktylami

16,99 zł

Cena regularna: 19,99 zł

Najniższa cena: 19,04 zł
szt.
Szukaj po słowie kluczowym
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa i jakości produktów HELPA 0
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa i jakości produktów HELPA

 

AKTYWNE LINKI

Certyfikat Bioekspert Sp. z o.o. 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/PL-EKO-04.616-0000407.2023.007.pdf 

Wykaz producentów w rolnictwie ekologicznym: 

https://www.gov.pl/web/ijhars/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym-1

Wykaz krajów pochodzenia wykorzystywanych wszystkich naszych surowców: 

https://www.helpa.pl/upload/HELPA_kraje_pochodzenia_ZAL_1_1.pdf

 

Sprawozdanie z badań Nr: PE/0/02/2024/148/F/1

https://www.helpa.pl/upload/PE_0_02_2024_148_F_1-1.pdf

Załącznik nr F/30678_02

https://www.helpa.pl/upload/Zał_F_30678_02.pdf

Sprawozdanie z badań Nr: PE/0/02/2024/148/F/2

https://www.helpa.pl/upload/PE_0_02_2024_148_F_2.pdf 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

Czy nasze produkty są bezpieczne? 

Wszystkie produkty oferowane przez Helpa Sp. z o.o., są bezpieczne dla konsumentów. Zapewniamy, że bezpieczeństwo i jakość naszych produktów stanowi dla nas priorytet. HELPA Sp. z o.o. jest podmiotem objętym systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym, który można zweryfikować w wykazie aktualizowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://www.gov.pl/web/ijhars/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym-1  

Posiadamy certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą Bioekspert Sp. z o.o. w zakresie działalności: Przygotowywanie, Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu, PrzechowywanieCertyfikat wydany w wersji elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można zweryfikować w ogólnodostępnej wyszukiwarce na stronie internetowej administrowanej przez Komisję Europejską https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/PL-EKO-04.616-0000407.2023.007.pdf 

Jaki system oceny surowców stosujemy? 

Stosujemy system oceny dostawców, prowadzimy pełną kontrolę dostarczanego do nas surowca. Nasze produkty spełniają wszelkie wymagania obowiązujących specyfikacji, które są zgodne z wymaganiami prawa żywnościowegoWspółpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami. Regularnie poddajemy nasze produkty rygorystycznym badaniom w akredytowanych laboratoriach UE, gdzie sprawdzane są m.in.: poziomy pozostałości pestycydów oraz obecność takich substancji jak glifosat i kwas fosfonowy. Wszystkie te działania pozwalają nam dostarczyć na rynek produkt bezpieczny i najwyższej jakości. 

Czyjej kontroli podlega uprawa zboża na Ukrainie? 

Nasza jednostka certyfikująca Bioekspert Sp z. o. o jest akredytowana i upoważniona do prowadzenia działalności jedynie na terytorium naszego kraju. Nie działają na terytorium Ukrainy, robią to jednostki uznane i nadzorowane przez Komisję Europejską. Nadzór Bioekspert jest prowadzony na terenie Polski i zaczyna się po dopuszczeniu do swobodnego obrotu na terytorium UE przesyłki produktów przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W ramach nadzoru weryfikowane jest, czy każda przesyłka została dopuszczona do obrotu, co jest zarejestrowane w systemie TRACES w ramach kontroli granicznej. Produkt musi być objęty certyfikatem a ponadto każda jego przesyłka musi być objęta świadectwem kontroli, potwierdzonym w systemie TRACES przez WIJHARS. 

Odnośnie kontroli prowadzonej na terytorium Ukrainy wyjaśniamy, że produkty ekologiczne importowane z kraju trzeciego także podlegają kontroli i certyfikacji w kraju trzecim przez uznane przez Komisję Europejską jednostki certyfikujące na każdym etapie produkcji, przechowywania i dystrybucji pod kątem spełnienia wymagań równoważnych unijnym przepisom w zakresie produkcji. 

Zapisy ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2021/1698 oraz ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2021/1342 uzupełniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w państwach trzecich, a także o zasady nadzoru nad nimi do wglądu i zapoznania.  

Informacje o zasadach importu produktów rolnictwa ekologicznego znajdują się na stronie IJHARS https://www.gov.pl/web/ijhars/import-produktow-ekologicznych 

Na jakiej podstawie produkty są dopuszczone do obrotu? 

Produkty HELPA spełniają wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności, które regulowane są przede wszystkim przez Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Produkty są dopuszczane do obrotu na podstawie zgłoszenia i kontroli sanepidu. 

Poniższe akty prawne regulują wymagania, które muszą być spełnione, aby produkt został dopuszczony do sprzedaży. Nasi dostawcy regularnie zlecają badania dotyczące jakości mikrobiologicznej, obecności zanieczyszczeń i środków ochrony roślin w surowcach. Badana jest każda partia surowca. HELPA Sp. z o.o również okresowo zleca badania produktów w celu weryfikacji. Nie importujemy kaszy jaglanej bezpośrednio z Ukrainy, kupujemy ją od polskiego, sprawdzonego dostawcy, z którym współpracujemy od ponad 5 lat i kupujemy od niego zarówno polskie, jak i zagraniczne zboża.

Jakość mikrobiologiczna produktów jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.  

Zawartość zanieczyszczeń, w tym mykotoksyn, toksyn roślinnych i metali jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006. 

Ponadto nasze kaszki są certyfikowane jako ekologiczne, w związku z czym spełniają wymagania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Wymienione Rozporządzenie wraz z Rozporządzeniem (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, regulują dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w naszych produktach. Podsumowując, wszystkie kaszki dopuszczone są do obrotu na podstawie atestu jakościowego, spełniającego normy. 

Dlaczego kupowaliście kaszę z Ukrainy? 

W związku z trudnościami z dostępnością kaszy jaglanej ekologicznej polskiej, w ostatnim roku mieliśmy niejednokrotnie problem z utrzymaniem ciągłości dostaw. W odpowiedzi na tę sytuację, wykorzystaliśmy surowiec ekologiczny pochodzenia ukraińskiego, który spełnia te same rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa co inne surowce użyte przy naszej produkcji.  

Ile surowców pochodzenia ukraińskiego jest użytych w naszych produktach? 

W składzie oferowanych przez nas produktów obecnie znajdują się 3 surowce pochodzące z Ukrainy, tj. kaszka jaglana ekologiczna, jagoda liofilizowana ekologiczna, jeżyna liofilizowana ekologiczna. Wszystkie wymienione surowce poddawane są polskiej kontroli ekologicznej i spełniają wszelkie wymogi prawa żywnościowego, tak jak napisaliśmy powyżej. 

Czy inne surowce pochodzą z Polski? 

Podkreślamy, że większość naszych surowców do produkcji kaszek pochodzi z Polski – na 12 surowców tylko dwie kaszki na stałe pochodzą z Indii/Peru, a kolejne dwie mają pochodzenie polskie/ukraińskie lub finlandzkie, w zależności od dostępności surowca. W odpowiedzi na szereg pytań załączamy wykaz krajów pochodzenia wszystkich naszych surowców ekologicznych, gdyż transparentność jest dla nas priorytetem. 

https://www.helpa.pl/upload/HELPA_kraje_pochodzenia_ZAL_1_1.pdf  

Czy uważacie, że wprowadziliście Waszych klientów w błąd?  

Od samego początku działania firmy, naszą główną misją jest zapewnianie zdrowych, sprawdzonych, ekologicznych produktów i potwierdzamy ich bezpieczeństwo.Nie podawaliśmy nieprawdziwych informacji, na opakowaniach widniały oznaczenia świadczące o pochodzeniu zbóż. Zgodnie z prawdą, informujemy, że większość naszych zbóż pochodzi z Polski, od polskich dostawców.  

Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa 

Czy zboże pochodzenia ukraińskiego jest szkodliwe? 

Nasze produkty ekologiczne są najwyższej jakości i spełniają wszelkie wymogi prawa żywnościowego. 

Dlaczego nie informowaliście Klientów o kraju pochodzenia? 

Na wszystkich etykietach naszych produktów zawarte są kompletne informacje dotyczące pochodzenia surowców wykorzystanych w produkcji, zwłaszcza w przypadku produkcji ekologicznej oznaczenia są transparentne i zgodne z wytycznymi. Oznaczenie znajduje się przy zielonym logo produkcji ekologicznej i może to być zapis Rolnictwo UE, Rolnictwo spoza UE lub Rolnictwo UE/Rolnictwo spoza UE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1169/2011 podawanie kraju pochodzenia nie jest wymagane, gdy etykieta jako całość nie sugeruje, że środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca. W związku z powyższym, na żadnym naszym produkcie ekologicznym nie wskazujemy kraju pochodzenia.  

Pliki (2)

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium