Regulamin konkursu na FB

KONKURS PIERNICZKI NATURALNIE

 

Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są HELPA Piotr Budzowski oraz Małgorzata Jackowska – dietetyka Mam i Dzieci

 

Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski. Osoby biorące udział w Konkursie powinny dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych oraz spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie, po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 22.12.2017 i trwa do 3.01.2018 do godziny 24.00
2. Konkurs odbywa się na fanpage’u marki Helpa.pl oraz Małgorzta Jackowska – dietetyka mam i dzieci

https://www.facebook.com/helpa.czarymamy/

https://www.facebook.com/malgorzatajackowskadoula/

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:

Pod grafiką konkursową na fanpage’u marki helpa.pl lub Małgorzta Jackowska w komentarzu wkleić zdjęcie obrazujace:

NATURALNIE UDEKOROWANE PIERNICZKI

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
– 1x nagroda pierwszego stopnia: zestaw wszystkich produktów HELPA czyli:  10 Kaszek, 4 Łyżki Smaku, 2 Różdżki Smaku, 3 Kawy

  • – 2x nagroda drugiego stopnia: Zestaw 3 kaszek z najnowszej edycji oraz dwie Łyżki Smaku

2. Sponsorem nagród jest firma HELPA Piotr Budzowski.
3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

 

Wyłonienie zwycięzców
1.Wygrywają trzy osoby, których zdjęcia wybierze jury w składzie Małgorzata Jackowska, Aleksandra Budzowska, Anna Różyk.
Decyzja Organizatorów w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 6.01.2018 – wyniki zostaną podane przy zdjęciu konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.
4. Od momentu poinformowania o wynikach konkursu, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi poprzez wiadomość na adres kontakt@helpa.pl danych adresowych.
5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

 

Wysyłka nagród
1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatorów na adres wskazany przez Zwycięzcę, w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania danych od Zwycięzcy.

 

Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na www.helpa.pl oraz www.coolmama.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.