Regulamin konkursu na FB KONKURS MAM MAMĘ CZARODZIEJKĘ

 

Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są marki SILA KIDS oraz HELPA Piotr Budzowski

 

Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski. Osoby biorące udział w Konkursie powinny dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych oraz spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie, po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 2.06.2017 i trwa do 9.06.2017 do godziny 24.00
2. Konkurs odbywa się na fanpage’u marki Helpa.pl oraz marki Sila kids

 

https://www.facebook.com/helpa.czarymamy/

https://www.facebook.com/silakidscom/

 

  1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:

 

Pod grafiką konkursową na fanpage’u marki helpa.pl lub marki sila kids napisać odpowiedź na pytanie:

Co sprawia, że czujesz się Mamą Czarodziejką?

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy: tunika Mam Mamę Czarodziejkę (w wybranym rozmiarze) oraz zestaw Kaszki Jęczmienno-gryczanej i Łyżki Smaku Malina Czary Mamy

  1. Sponsorem nagród jest firma SILA kids oraz HELPA Piotr Budzowski.
    3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
    4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

 

Wyłonienie zwycięzców
1.Wygrywają trzy osoby, których zdjęcia wybierze jury w składzie Sara Szczygielska, Aleksandra Budzowska, Anna Różyk.
Decyzja Organizatorów w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 14.06.2017 na fanpage’ach obu marek. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.
4. Od momentu poinformowania o wynikach konkursu, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi poprzez wiadomość na fanpage’u lub na adres kontakt@helpa.pl lub danych adresowych.
5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

 

Wysyłka nagród
1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatorów na adres wskazany przez Zwycięzcę, w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania danych od Zwycięzcy.